Klub Literacki RUBIKON
Klub Literacki RUBIKON

Autor: Katarzyna Dominik

Data urodzenia: 1982
Miejscowość: Dobczyce


historyk, absolwentka studiów doktoranckich, publicystka, pisarka, poetka, dziennikarka, korektorka i edytor tekstów, laureatka licznych konkursów literackich, poetyckich, fotograficznych oraz kulinarnych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych m. in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy i Prawników Virtualia ART. Propagatorka i ambasadorka DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska, działaczka Stowarzyszenia Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego w Katowicach oraz Fundacji Lokujmy w Dobro, członkini Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia”,Klubu Literackiego Rubikon, administratorka działu prozy w grupie poetyckiej „Kształty Słów – zajrzyj tu, napisz coś” oraz „Kawiarenki Poetyckiej”, podgrupy – Parnas” oraz Moderatorka grupy „Podgrupa dyskusyjna „Kawiarenki”. Autorka licznych książek na temat rodzinnego miasta Dobczyce, a przede wszystkim dziewczyna z sąsiedztwa – zawsze uśmiechnięta, wiecznie w drodze, z plecakiem na ramieniu.
Swoją przygodę z poezją zaczęła od wydania tomiku zatytułowanego Dobczyckiej poezji czar – wiersze zebrane (Dobczyce 2012). Obecnie pracuję nad kolejnym autorskim tomikiem, ale to już inna bajka.
Swoją twórczość publikuje na łamach prasy lokalnej m.in. tj. „Tapeta”, „Gazeta Myślenicka”, „Bliżej Nieba”, „Dziennik Polski” oraz czasopism akademickich: „Konspekt”, „InfoStudent”, „Students Scribit”, „Manko”, „Podaj dalej”. Ponadto wiersze Kasi Dominik można przeczytać na łamach grup poetyckich portali społecznościowych oraz na autorskim fanpage „Nie umykaj”. Jest założycielką grup „Osoby po przeszczepie”, „Pokolenie lat 80-tych” oraz „Miłośnicy Złotej Polskiej” na portalu społecznościowym Facebook.
Z zawodu historyk, ale z zamiłowania pisarka. Od wielu lat propagatorka także swojego rodzinnego miasteczka Dobczyce, na temat którego pisze wiersze, oraz opisała jego historię tę znaną, jak i jeszcze nie odkrytą. Wierzy, że każdy nowy dzień to kolejna szansa na lepsze życie.

W tym roku (2017 r.) obchodzi 10-lecie pracy pisarskiej oraz 10-lecie życia po przeszczepie szpiku kostnego, i nadal nie powiedziała ostatniego słowa w swoje twórczości, ponieważ kartka papieru stała się jej powiernikiem, przyjacielem a zarazem „terapeutą”; lekarzem w zarówno tych trudnych, jak i radosnych chwilach życia.


Przez przyjaciół z kręgów poezji nazywana Poświatowską XXI wieku.

 

Katarzyna Dominik (Dobczyce, woj. małopolska)

Dotychczasowe publikacje autorskie:

1. Dominik K., Rys historyczny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
w Dobczycach, Wyd. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Dobczyce 2007.
2. Dominik K., Z dziejów Dobczyc i okolic, Wyd. DRUKPOL, Kraków – Dobczyce 2009.
3. Dominik K., Dobczyce raz jeszcze, ale całkiem inaczej…, Wyd. PROMO, Dobczyce 2010.
4. Dominik K., Ks. Mikołajczyk M.,  Dzieje parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach, Wyd. PROMO, Dobczyce 2011.
5. Dominik K., Kawalec L., Dobczyce… – te mniej znane, Wyd. PROMO, Dobczyce 2011 (składanka pocztówkowa).
6. Dominik K., Dobczyckiej poezji czar – wiersze zebrane, Wyd. PROMO, Dobczyce 2012.
7. Dominik K., Kropla krwi – życia bezcenny dar, Wyd. PROMO, Dobczyce 2013.
8. Dominik K., Słowa zaklęte w poezji (zbiór wierszy z lat 2007-2014), Wyd. PROMO, Dobczyce 2014.
9. Dominik K., Moje Eldorado, Wyd. PROMO, Dobczyce 2016.
10. Dominik K., Nie umykaj…, Wyd. PROMO, Dobczyce 2016.
11. Dominik K., Ratajczak R., Trybuła D. P., Wspólne słowa na kartach myśli, Wyd. KryWaj Koszalin 2017.
12. Dominik K., Droga do Emaus, Wyd. PROMO, Dobczyce 2017.
13. Dominik K., Są słowa, Wyd. Wydawnictwo i Drukarnia Tercja, Kraków-Dobczyce 2017

14. Dominik K., Budyn K., Dialogi z szuflady, Wyd. Wydawnictwo i Drukarnia Tercja, Dobczyce-Stadniki 2017.
15.Dominik K., Kwilosz M., Dialog poetycki, Wyd. Armagraf, Dobczyce-Jasło-Krosno 2017.

16. Dominik K., Hutyra T., Stawiarski K., Boski Chór. Boski Dramat, The Poetry Universe, Columbia, SC, USA 2017.

17. Dominik K., Hutyra T., Stawiarski K., Boski Chór. Boski Dramat, Wydanie PL, Wyd. Tercja, Kraków 2017.

18. Dominik K., „Wolska” Gęsiarz T., Jędrysa R.M., Ulotne słowa, Wyd. Tercja, Kraków 2017.

19. Dominik K., Hutyra T., Stawiarski K., Poplawska Y., Gorczynska-Bacik D., Mistyczny Całun. Odrodzenie. Antologia wybranych autorów, The Amazon Book Review 2017.

20. Dominik K., Stawiarski K., Conscientia, By Amazon, USA 2018, Columbia, SC, Printed in the USA 2018. 

21. Dominik K., Elizjum, Wyd. PROMO, Dobczyce 2018

 

Publikacje współautorskie:

1. Dominik K., [w:] Uczta. Ursynowski czas z twórczością amatorską. Almanach, 8 listopada 2014 r.. Dom Sztuki SMB „Jary”, Warszawa 2014.
2. Dominik K., [w:] Rodzik i przyjaciele, pod redakcją Piotr Kiszka, Kraków 2014.
3. Dominik K., [w:] Kawiarenka poetycka, Wyd KryWaj, Koszalin 2015.
4. Dominik K., [w:] Uczta 2. Ursynowski czas z twórczością amatorską. Almanach, 2-3 października 2015 r. Dom Sztuki SMB „Jary”, Warszawa 2015.
5. Dominik K., [w:] Kawiarenka poetycka II, Wyd KryWaj, Koszalin 2015.
6. Dominik K., [w:] Teraz, Myślenicka Grupa Literacka „TILIA”, Wyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Myślenice 2015.
7. Dominik K., [w:] Kawiarenka poetycka III, Wyd KryWaj, Koszalin 2016.
8. Dominik K., [w:] Antologia poezji. Peron Literacki, Wyd. KryWaj, Koszalin 2016.
9. Dominik K., [w:] Uczta 3. Ursynowski czas z twórczością amatorską. Almanach, 31 września – 1 października 2016 r. Dom Sztuki SMB „Jary”, Warszawa 2016.
10. Dominik K., [w:] Klub Poetów Niepokornych. Antologia. W deszczu słów, Wyd KryWaj, Koszalin 2016. ISBN 9788364234996
11. Dominik K., [w:] Antologia Notes Poetycki, Wyd. Armagraf, Krosno 2016.
12. Dominik K., [w:] Afrodyzjaki a la Chef. Czy to prozą czy satyrą, bo o kulinariach pisze każdy, Wyd. I, z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników, Virtualia Art., Belgia 2016, ISBN 978-83-61184-06-5.
13. Dominik K., [w:] ABC ruchu drogowego dla dzieci. Przezorność!, Wyd. II, Wyd. Studio Małych Form Graficznych, Katowice 2016, ISBN 978-83-927050-9-3.
14. Dominik K., [w:] Ze słonecznikiem w tle. Almanach KryWaj 2015, Wyd KryWaj, Koszalin 2016.
15. Dominik K., [w:] Kawiarenka poetycka IV, Wyd KryWaj, Koszalin 2016.
16. Dominik K., [w:] Między słowami a brzegiem myśli, Wyd. KryWaj Koszalin 2016.
17. Dominik K., [w:] Antologia poezji. Peron Literacki 2, t. 1 i 2, Wyd. KryWaj, Koszalin 2017.
18. Dominik K., [w:] Antologia. W zwierciadle ciszy, Wyd. KryWaj Koszalin 2017.
19. Dominik K., [w:] Kiedy tańcząc słyszę tę pieśń. Antologia wierszy, Pieszyce 2017.
20. Dominik K., [w:] Gdy obraz przekuwa się w słowo, pod red. J. Koźmin, J. Pelian, MARLAND Oficyna Drukarska MR ,,Marland 2”, Zelów 2017.
21. Dominik K., [w:] Antologia. Klub Poetów Niepokornych. W barwach melancholii 2, Wyd. KryWaj Koszalin 2017.
22. Dominik K., [w:] Poezja – rzadki kwiat prawdy. Antologia wierszy, Pieszyce 2017.
23. Dominik K., [w:] W kalejdoskopie myśli. Antologia 1, Wyd. KryWaj Koszalin 2017.
24. Dominik K., [w:] W deszczu metafory, Wyd. KryWaj Koszalin 2017.
25. Dominik K., [w:] Dziecięcy zapach miłości. Antologia wierszy, pod red. Ryszarda Mierzejewskiego, Pieszyce 2017.
26. Dominik K., [w:] Myślenicka Grupa Literacka Tilia 2017. Wyd. Muzeum Niepodległości w Myślenicach, Myślenice 2017.
27. Dominik K., [w:] Życie kształtami słów pisane. Antologia wierszy, Wyd. KryWaj, Koszalin 2017.
28. Dominik K., [w:] Powrócą ptaki, Budyn K., Wyd. Miniatura Kraków 2017.
29. Dominik K., [w:] Wtedy nad wodą dziewczyna… Antologii Noc Świętojańska, Wyd. I, z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników, Virtualia Art., Belgia 2017.
30. Dominik K., [w:] Zagadki Profesora Frączka. Krakowskie tajemnice, P. Zarychta, Wyd. Drukarnia Usługowa „Gryf”, Częstochowa 2017.
31. Dominik K., [w:] W szepcie słów. Klub Poetów Niepokornych. Antologia 3, Wyd. KryWaj Koszalin 2017.
32. Dominik K., [w:] Zapatrzenie pogłębione światłem księżyca. Antologia wierszy, pod red. Ryszarda Mierzejewskiego, Pieszyce 2017.

33. Dominik K., [w:] Uczta 4. Ursynowski czas z twórczością amatorską. Almanach, Dom Sztuki SMB „Jary”, 29-30 września, Warszawa 2017.

Dominik K., [w:] Poezja w słowach i obrazach. Antologia, Wyd. KryWaj, Koszalin 2017. 

34. Dominik K., [w:] Majstersztyk chleba. Antologia, Wyd. Komograf, Warszawa 2017.

35. Dominik K., [w:] Dialog. Słowa dla Justyny. Antologia, Wyd. KryWaj, Koszalin 2017.

36. Dominik K., [w:] Magia świątecznych słów, Wyd. KryWaj, Koszalin 2017.

37. Dominik K., [w:] A ja kocham Mikołaja. Antologia dla dzieci, Koszalin 2017.

38. Dominik K., [w:] Antologia. Poezja Pierwszej Gwiazdki – Edycja Specjalna, Wyd. Krywaj, Koszalin 2017.

39. Dominik K., [w:] Poezja współczesna o wielu twarzach, Wyd. Armagraf, Krosno 2017.

40. Dominik K., [w:] New York, My New York City. A Bite of the Big Apple Anthology, Published by Thaddeus Hutyra for the Poetry Univeres, New York 2017.

41. Dominik K., [w:] Puzzle życia. Antologia odsłona 3, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017.

42. Dominik K., [w:] Madonny bolesławskie 2018, pod red. Jolanta Koźmin, Wyd. Drukarnia Neograf s.c., Bolesławiec 2017.

43. Dominik K., [w:] Między dotykiem, a ciszą. Antologia 4. Klub Poetów Niepokornych, Wyd. Kry Waj, Koszalin 2018.

44. Dominik K., [w:] Między słowami, a brzegiem myśli. Antologia II, Wyd. KryWaj, Koszalin 2018.

45. Dominik K. [w:] Boski Chór. Boski dramat II, By Amazon, USA 2018.

46. Dominik K., [w:] W Betlejem święto. Antologia wierszy, pod red. Ryszarda Mierzejewskiego, Pieszyce 2018.

47. Dominik K., [w:] Boski Chór III. Boski Dramat. Dzieło zbiorowe autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, The Poetry Universe, Columbia, SC, Printed in the USA 2018.

48. Dominik K., [w:] Atramentem pisane. Antologia Pamiętnik poetycki – wiersze autorskie z serca płynące, Wyd. KryWaj Koszalin 2018.

49. Dominik K., [w:] Poezja na każdy dzień. Antologia poezji współczesnej, Wydawnictwo Autorskie Magdalena Kapuścińska, Wieluń 2018.

50. Dominik K., [w:] Peron Literacki 3. Antologia, Wyd. KryWaj Koszalin 2018.

51. Dominik K., [w:] Antologia poezji. Piękno słowa, Wyd. Seria „CZAS NA DEBIUT”, Otwock 2018.

52. Dominik K. [w:] Boski Chór. Boski Dramat IV. Dzieło zbiorowe dla autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, By Amazon, USA 2018. Copyright © 2018  by Tadeusz Hutyra dla Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART.

53. Dominik K., [w:], Opiewali poeci wdzięki kobiety. Antologia wierszy, pod red. Ryszarda Mierzejewskiego, Pieszyce 2018.

54. Dominik K. [w:] Boski Chór. Księga życia. Boski Dramat V. Dzieło zbiorowe dla autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, By Amazon, USA 2018. Copyright © 2018  by Tadeusz Hutyra dla Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART.

55. Dominik K., [w:], Kolor samotności. Antologia 5. Klub Poetów Niepokornych, Wyd. KryWaj, Koszalin 2018.

56. Dominik K. [w:] Poetycka przystań. Antologia 1, Wyd. KryWaj, Koszalin 2018.

57. Dominik K., [w:] Antologia poezji sensorycznej – Pachnidło, Wyd. Seria „CZAS NA DEBIUT”, Otwock 2018.

58. Dominik K., [w:], Serce natury. Antologia wierszy, pod red. Ryszarda Mierzejewskiego, Pieszyce 2018.

59. Dominik K., [w:] W stronę słońca, Z. Stefaniuk, Wyd. Seria „CZAS NA DEBIUT”, Otwock 2018.

60. Dominik K., [w:], Peron dla Kasi, Wyd. KryWaj Koszalin 2018.

61. Dominik K., [w:] Klub Poetycki. Banici poezji. Antologia I, Wyd. KryWaj Koszalin 2018.

62. Dominik K., [w:] Poezja na każdy dzień. Antologia poezji współczesnej 2, Wydawnictwo Autorskie Magdalena Kapuścińska, 2018.

63. Dominik K. [w:] Boski Chór. Księga widnokręgów. Boski Dramat VI. Dzieło zbiorowe dla autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, By Amazon, USA 2018. Copyright © 2018  by Tadeusz Hutyra dla Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART.

64. Dominik K. [w:] Boski Chór. Księga szczytów. Boski Dramat VII. Dzieło zbiorowe dla autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, By Amazon, USA 2018. Copyright © 2018  by Tadeusz Hutyra dla Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART.

65. Dominik K. [w:] Boski Chór. Księga narzeczy. Boski Dramat VIII. Dzieło zbiorowe dla autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, By Amazon, USA 2018. Copyright © 2018  by Tadeusz Hutyra dla Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART.

66. Dominik K., [w:] W plenerze gry i zabawy, pozna je kto ciekawy, Kabaret „od 0 do 99" & Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Wiadrowie. Wyd. KryWaj, Koszalin 2018.

67. Dominik K., [w:] Kwitnące słowa duszy, R. Ratajczak, Wyd. KryWaj, Koszalin 2018.

68.  Dominik K. [w:] Boski Chór. Księga obłoków. Boski Dramat IX. Dzieło zbiorowe dla autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, By Amazon, USA 2018. Copyright © 2018  by Tadeusz Hutyra dla Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART.

69. Dominik K., [w:] Wichry serc, By Amazon, USA 2018. Copyright © 2018  by Tadeusz Hutyra dla Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART.

70. Dominik K., [w:] Apetyt na życie, S. Glistak, Wyd. Seria „CZAS NA DEBIUT”, Otwock 2018.

71. Dominik K., [w:] Nasze prywatne bohaterki. Jesteś jedną z nich…, Pod red. A. Kuchnia - Wołosiewicz, M. Jurkowska, Wyd. Ridero 2018

72.  Dominik K., Samarytanka [w:] XXVI Konkurs Poezji Religijnej im. Ks. prof. Józefa Tischnera. Wybór wierszy, Wyd. Oddział Związku Podhalan w Ludźmierzu Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, Ludźmierz 2018.

73.  Dominik K., [w:] Uczta 5. Ursynowski czas z twórczością amatorską. Almanach, Dom Sztuki SMB „Jary”, 28-29 września, Warszawa 2018.

74. Dominik K., [w:] Miłość moje imię ma – wiersze miłosnych. Antologia 6. Klub Poetów Niepokornych, Wyd. KryWaj Koszalin 2018.

75. Dominik K., [w:] Akademia Poetyckiej Nieskończoności. Antologia, Wyd. KryWaj Koszalin 2018.

76. Dominik K., [w:] Almanach wierszy krakowskich, Wyd. Armagraf, Krosno 2018.

77. Dominik K., [w:] Obrazy malowane pędzlem, ołówkiem i słowem, B.Szatan, J. Pelian, Wyd. MARLAND Oficyna Drukarska MR ,,Marland 2”, Zelow 2018.

78. Dominik K., [w:] Tytanowe skrzydła, Ł. Sitko, Wyd. Ridero 2018

79. Dominik K., [w:] Dotyk Piękna. Antologia, Wyd. Seria „CZAS NA DEBIUT”, Otwock 2018.

80. Dominik K. [w:] Tilia dzieciom, Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, Myślenice 2018.

Lista prac:
alfabetycznie od najnowszej


Prace oznaczone * zostały dodane w ciągu ostatnich 30 dni.
Prace pogrubione są to prace wybrane i szczególnie polecane przez autora.
Komentarze profilu (0):


komentarze profilu