Klub Literacki RUBIKON
Klub Literacki RUBIKON

Droga krzyżowa

Andrzej Lebiedowicz

   Droga krzyżowa

         Stacja I.

Źródło: TW ,,Koran”                                  Lublin, 22 lutego 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Koran” 

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Koloseum” z TW ,,Koran” ustaliłem, iż ksiądz Mateusiak Paweł, s. Antoniego, podczas kazania w ostatnią niedzielę wypowiadał się bardzo krytycznie na temat władz PRL, szkalował ustrój socjalistyczny, jako nie dający wolności jednostkom, lecz podporządkowany utopijnym celom większości oszukiwanej przez ateistyczną mniejszość. Po mszy ksiądz zaintonował pieśń ,,Boże coś Polskę przez tak liczne wieki”, zaś tłum wiernych podchwycił ją. W najbliższym otoczeniu księdza Mateusiaka mówi się, iż jego brat, przysyła mu dolary z Ameryki, które ten przeznacza na pomoc dla ,,Solidarności” i rodzin osób internowanych. TW ,,Koran” postara się znaleźć kandydata na tajnego współpracownika w najbliższym kręgu księdza Matusiaka. Jeden z wikarych na parafii księdza Mateusiaka jest osobą uzależnioną od hazardu, posiada z tego tytułu długi karciane, ale nie ma z czego spłacić, rodzina się go wyrzekła. Werbunek może się okazać skuteczny. Zadaniowano TW ,,Koran”, żeby wysyłał do kurii anonimy sugerujące, że ksiądz Mateusiak ma kochankę w Piaskach, byłą kobietę lekkich obyczajów, która ma już dziecko z jednym księdzem spod Kielc i wkrótce urodzi mu się dziecko. TW ,,Koran” przyjął i pokwitował 1000 zł oraz butelkę jarzębiaku.

                                                        Stacja II.  

Źródło: TW ,,Koran”                                  Lublin, 1 marca 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Koran” 

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Koloseum” z TW ,,Koran” ustaliłem, iż w/w wysłał już 5 anonimów do kurii, być może już dotarły. Skutek, jaki odegrają zostanie zweryfikowany przez TW ,,Rafael” zatrudnionego na cywilnym etacie w kurii. Wśród robotników pracujących przy remoncie Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, mówi  się, iż ksiądz Mateusiak został kapelanem miejscowego oddziału ,,Solidarności Walczącej”. Jego poważanie wśród wiernych wzrasta. Znajomy TW ,,Koran” jest budowlańcem, pracującym przy pracach tynkarskich w Kościele. W/w zobowiązał się nakłonić go do uszkodzenia nagłośnienia w kościele, przed najbliższą mszą. Jako powód podał, że ksiądz odmówił udzielenia pogrzebu jego zmarłemu bratu, który był przewodniczącym POP w Kraśniku. TW ,,Koran” zobowiązał się, że siłą swojego autorytetu oraz prezentem alkoholowym doprowadzić to tego, że jego znajomy, który ma dodatkowy komplet kluczy do świątyni, o którym nikt nie wie, bez rozgłosu, uszkodzi udźwiękowienie. TW ,,Koran” przyjął i pokwitował 900 zł oraz butelkę koniaku marki ,,Martel”.

                                                        Stacja III.

Źródło: TW ,,Jan”                                      Lublin, 10 marca 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Jan”     

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Boliwia” z TW ,,Jan” zapoznałem tajnego współpracownika z zasadami obowiązującymi w naszej współpracy, z instruktarzem w pracy operacyjnej. TW ,,Jan” sprawia wrażenie człowieka o dużych horyzontach intelektualnych, który bardzo dobrze rokuje na przyszłość. W/w pokwitował kwotę 4.000 zł na spłatę najbardziej pilnych długów karcianych. TW ,,Jan” potwierdził wcześniejsze informacje, iż w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Lublinie aktyw klerykalny dzieli się na dwie frakcje: jedną skupioną wokół księdza Matusiaka, którą określić można jako ,,solidarnościową”, zaś drugą związaną z księdzem Pawłowskim (objętym rozpracowaniem operacyjnym sprawy o kryptonimie ,,Cyna”), określa się mianem ,,patriotycznej”. Część ,,patriotyczna” nie chce mieszać się w wir polityki. TW ,,Jan” przyniósł na spotkanie szereg dokumentów dotyczących wspólnych ustaleń z ostatniego synodu kurialnego w zakresie postępowania na linii Kościół – władze PRL. Osobiście TW ,,Jan” nie darzy sympatią księdza Mateusiaka, który wielokrotnie zwracał mu uwagę na jego zgubny nałóg hazardowy, który kiedyś doprowadzi go do zguby. Zadaniowałem TW ,,Jan”, by rozpuszczał wśród członków Rady Parafialnej Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Lublinie pogłoski o romansie księdza z kobietą upadłą w Piaskach. W/w nie ma oporów moralnych przed tym zadaniem. TW ,,Jan” ma to uczynić w najbliższym czasie, tak by zbiegło się to z doniesieniami anonimowymi do kurii. Dwuźródłowość powinna uwiarygodnić tą informację. Nadto TW ,,Jan” zobowiązał się odbić w mydle klucz do pomieszczeń zajmowanych przez księdza Matusiaka, co pozwoli wykonać jego duplikat. W/w przekazał informację, iż uszkodzenie nagłośnienia w kościele bardzo zmartwiło księdza Matusiaka. Stał się bardziej nieufny wobec ekipy remontowej. Winny nie został znaleziony.   

                                                        Stacja IV.

Źródło: TW ,,Orłowski”                              Lublin, 12 marca 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Orłowski”      

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Koloseum” z TW ,,Orłowskim” ustalono, iż w/w jako pracownik wydawnictwa ,,Benedictinum” periodycznie spotyka się na drodze zawodowej z księdzem Matusiakiem. Obaj pochodzą z tej samej miejscowości. TW ,,Orłowski” ustalił, iż brat stryjeczny księdza Matusiaka został skazany za  czyny lubieżne na małoletnich. Przedmiotowy temat może być w przyszłości eksplorowany i nagłaśniany przez TW ,,Jana” w Radzie Parafialnej Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Lublinie. W/w otrzymał komplet nielegalnych ulotek o treściach solidarnościowych, które zgodził się w sposób niejawny umieścić w najbliżej partii książek wychodzących z wydawnictwa do  Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Lublinie. Podczas przeszukania u księdza dojdzie do ich ujawnienia, co powoli pociągnąć księdza Matusiaka do odpowiedzialności karnej. TW ,,Orłowski” zobowiązał się zebrać więcej informacji w swojej rodzinnej miejscowości, takich pozwalających skompromitować księdza Matusiaka. Nadto w/w oświadczył, iż w przypadku wystąpienia przez księdza Matusiaka z nieformalną prośbą o przekazanie z wydawnictwa papieru drukarskiego oraz farby drukarskiej (zapewne do produkcji ulotek), to on o takiej okoliczności natychmiast zamelduje. Pochwaliłem TW ,,Orłowskiego” za w pełni odpowiedzialną i obywatelską postawę. TW ,,Orłowski” przyjął i pokwitował pieniądze w kwocie 1000 zł oraz butelkę koniaku ,,Napoleon”.

                                                        Stacja V.

Źródło: TW ,,Koran”                                  Lublin, 16 marca 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Koran” 

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Koloseum” z TW ,,Koran” uzyskałem informację, iż zaufany człowiek w/w z ekipy budowlano – remontowej wykonał zadanie bez jakichkolwiek oporów moralnych. Jest to człowiek, który nadużywa alkoholu. TW ,,Koran” wręczył mu 400 złotych za wykonanie zadania w postaci uszkodzenia aparatury nagłaśniającej. TW ,,Koran” ustalił, iż ksiądz Matusiak uzyskał 400 kg cementu w GS Piaski. Sprzedał mu je magazynier o nazwisku Mojak. Wobec powyższego zasadnym będzie podjąć niezbędne kroki zmierzające do ustalenia dokładnych danych personalnych w/w osobnika i doprowadzenie do jego zwolnienia dyscyplinarnego z zajmowanego stanowiska w trybie natychmiastowym. Do ustalenia pozostaje też kwestia czy ksiądz Matusiak posiada niezbędne dokumenty świadczące o pozyskaniu cementu z legalnego źródła (przydział, pokwitowanie, itp.). Zadaniowałem TW ,,Koran” by poprzez zaufanego człowieka z ekipy remontowej doprowadził do: a) wybrudzenia farbą tablicy ogłoszeń przy Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Lublinie, b) umieszczenia fekaliów na wycieraczce przed wejściem do pomieszczeń zajmowanych przez księdza Matusiaka. TW ,,Koran” przyjął i pokwitował 1200 zł.

                                                    Stacja VI.

Źródło: TW ,,Jan”                                      Lublin, 18 marca 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Jan”     

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Boliwia” z TW ,,Jan” otrzymałem od w/w odbitkę klucza do pomieszczeń zajmowanych przez księdza Matusiaka, co pozwoli wykonać duplikat klucza, tzw. pasówkę, dzięki której będzie można dokonać niejawnego przeszukania oraz założyć PP u figuranta. TW ,,Jan” podsłuchał rozmowę księdza Matusiaka z niejakim Figurskim Henrykiem z Czechowa, który działa w zakładzie ,,FSO” Lublin, gdzie w najbliższym czasie jest planowany strajk okupacyjny. Ksiądz Matusiak ma zająć się aktywnym udziałem w tym strajku. Nadto w/w planuje spotkać się ze swoim przyjacielem z kurii, który będzie organizował pomoc materialną, prawną, propagandową dla przyszłych strajkujących. TW ,,Jan” nie wie jeszcze kim jest ten osobnik, ale zobowiązał się do ustalenia jego personaliów. W/w opowiedział, że informacje o rzekomym  romansie księdza Matusiaka kolportował wśród członków Rady Parafialnej. Zapanowało ogólne oburzenie, ale wiele osób jednak nie dowierzało. TW ,,Jan” podsycał postawy potępiające księdza Matusiaka. Ksiądz Matusiak udaje się wczesnym rankiem w dniu 20 marca br. na pogrzeb legendy KOR-u, byłego cicho – ciemnego, księdza Martyniuka do Kielc samochodem m – ki Polonez o nr rej. LUL 32801, druk koloru niebieskiego. Zadaniowałem TW ,,Jana” by nie ustawał w rozpowszechnianiu plotek o księdzu Matusiaku, ustalił personalia osoby z kurii, która jest łącznikiem oraz wieczorem 19 marca br. uszkodził wszystkie cztery opony w pojeździe figuranta.  TW ,,Jan” bez oporów zobowiązał się wykonać przedmiotowe zadania. W/w przyjął i pokwitował kwotę 2000 zł. Zasadnym jest przekazanie kopii w/w doniesienia Wydziałowi III KWMO Lublin z uwagi na zagrożenie strajkowe do właściwej sprawy obiektowej.

                                               Stacja VII.

Źródło: TW ,,Naczelny”                              Lublin, 21 marca 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Naczelny”      

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Arka” z TW ,,Naczelnym” odnowiłem kontakt ze sprawdzonym źródłem informacji w ,,Tygodniku Lubelskim”. W/w podał, iż nie posiada żadnych istotnych informacji na temat księdza Matusiaka. Przekazałem TW ,,Naczelnemu” niezbędne materiały pozwalające na napisanie i opublikowanie artykułu szkalującego rozwiązły tryb życia księdza Matusiaka. Wyeksponowany będzie jego romans z prostytutką w m. Piaski oraz fakt posiadania kryminalisty w rodzinie. Z poprzednich tego typu zadań TW ,,Naczelny” wywiązywał się sumiennie i z dużym wyczuciem. W/w zobowiązał się sporządzić artykuł w ciągu około tygodnia, przedstawić go do aprobaty podczas kolejnego spotkania. Duża cześć spotkania upłynęła na wspomnieniach. TW ,,Naczelny” zapewnił mnie, iż w redakcji panuje prawidłowa atmosfera zgranego kolektywu skupionego wokół przewodniej roli partii, nie pojawiły się nastoje wichrzycielskie, wszyscy popierają decyzję o wprowadzeniu Stanu Wojennego przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. TW ,,Naczelny” przyjął i pokwitował 1000 złotych oraz butelkę rumu ,,Jamajka”. 

Stacja VIII.

Źródło: TW ,,Jan”                                      Lublin, 24 marca 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Jan”     

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Boliwia” z TW ,,Jan” ustaliłem, iż w/w uszkodził opony w samochodzie księdza Matusiaka. Figurant nie udał się na pogrzeb księdza Martyniuka, co go bardzo zasmuciło i wprawiło w wielką konsternację oraz rozstrój nerwowy. W/w przez trzy dni nie opuszczał zajmowanych przez siebie pomieszczeń i z nikim się nie kontaktował. W dniu wczorajszym spotkał się z księdzem Zielińskim z kurii. Najprawdopodobniej osoba ta jest łącznikiem pomiędzy nim, a kurią w spawie strajku na terenie ,,FSO” Lublin. Szczegółów rozmowy nie udało się podsłuchać. TW ,,Rafael” zajmie się w najbliższym czasie osobą księdza Zielińskiego. Pilnym staje się też założenie w najbliższym czasie PP u księdza Matusiaka. TW ,,Jan” przekazał informacje, iż kasa kościelna na chwilę obecną z uwagi na remont świeci pustkami. Wszelkie nieprzewidziane wydatki wywołają bardzo kłopotliwą sytuację. Coraz więcej osób w Radzie Parafialnej widząc obecny stan ducha księdza oraz mając do czynienia z pogłoskami o jego romansie z prostytutką, zaczyna kojarzyć te okoliczności i dawać im wiarę. Wobec powyższego poleciłem TW ,,Janowi” umacniać ich w tych postawach, podczas spowiedzi ludzi o podobnych problemach usprawiedliwiać powołując się na kazus życiowy figuranta. Nadto poleciłem mu szerzyć pogłoski o rzekomych malwersacjach przy zakupie materiałów budowlanych na remont świątyni. TW ,,Jan” ma także skupić się na pozyskiwaniu wszystkich informacji o planowanym strajku w fabryce samochodów i roli kurii lubelskiej w tym przedsięwzięciu. W/w przyjął i pokwitował kwotę 2200 zł. Pochwaliłem go za przekazywanie cennych informacji. TW ,,Jan” oświadczył, iż zamiast złotówek wolałby otrzymywać dolary. 

                                                    Stacja IX.

Źródło: TW ,,Longinus”                                       Lublin, 29 marca 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Longinus”      

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Arka” z TW ,,Longinus” ustaliłem, iż ksiądz Matusiak kupił od niejakiego ,,Turka” ze Sławinka komplet opon do swojego Poloneza. Koła były kradzione, o czym ksiądz nie wiedział. Podczas przyszłego zatrzymania i formułowania zarzutów także ta okoliczność paserstwa będzie podniesiona. Z uwagi na okoliczność, iż TW ,,Longinus” jest dobrze osadzony w realiach miejscowego światka przestępczego oraz biorąc pod uwagę brak funduszy w kasie parafialnej, zasadnym jest spowodować powstanie niespodziewanego wydatku w świątyni. Zasugerowałem TW ,,Longinusowi” ,,oszklenie” okien i witraży przed Wielkanocą Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Lublinie. W/w zobowiązał się wykonać przedmiotowe zadanie w ciągu najbliższego tygodnia. Zrobi to sam, lub wraz z zaufanymi kolegami z marginesu. Jako kryminalista nie ma żadnych oporów przez zadaniem. Osobiście jest niewierzącym, jego ojciec był starym komunistą, jeszcze przedwojennym. W/w przyjął i pokwitował kwotę 1200 zł.

Stacja X.

Źródło: TW ,,Koran”                                  Lublin, 30 marca 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Koran” 

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Koloseum” z TW ,,Koran” uzyskałem informację, iż w ekipie remontowo - budowlanej pojawił się ferment, gdyż ksiądz Matusiak opóźnia się z zapłatą wobec robotników, prosi o cierpliwość, ale cześć ekipy takiej cierpliwości nie ma, w pierwszej kolejności płaci tym co rodziny mają, a na końcu kawalerom, wdowcom, rozwodnikom. Poleciłem TW ,,Koran”, by zadaniował swojego zaufanego robotnika w kierunku siania zamętu w grupie ,,samotnych”, ażby doszło do przerwania robót za wszelką cenę. Nadto zadaniowałem w/w, by w niedługim czasie, kiedy w prasie pojawi się artykuł szkalujący księdza Matusiaka; na murach w okolicy świątyni pojawiły się umieszczone przez nieustalonych sprawców napisy wykonane trudno zmywalną farbą o treści: ,,Ksiądz dziwkarz”, ,,Taka i owaka sypia u księdza Matusiaka”, ,,Boży Ogier”. W/w zobowiązał się do tego osobiście. TW ,,Koran” będzie na bieżąco informował o nastrojach w ekipie remontowej. W/w przyjął i pokwitował kwotę 1300 zł.

Stacja XI.

Źródło: TW ,,Jan”                                      Lublin, 5 kwietnia 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Jan”     

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Boliwia” z TW ,,Jan” ustaliłem, iż w/w udało się uzyskać informację o planowanym terminie wybuchu strajku na terenie ,,FSO” Lublin, który został wyznaczony na 23 kwietnia br., po świętach wielkanocnych. Ksiądz Zieliński z kurii poczynił już wszystkie niezbędne działania. W ostatnim czasie samopoczucie księdza Matusiaka jest bardzo złe. W/w nie śpi nocami, wszędzie wietrzy spisek, przestał jadać przy wspólnym stole, schudł, znów zaczął palić papierosy w dużych ilościach. Przedwczoraj dwukrotnie spotkał się z Figurskim, któremu przekazał pięć paczek z wydawnictwa ,,Benedictinum”. Bardzo przeżył szlakujący go artykuł w ,,Tygodniku Lubelskim”, ale wczoraj cały wieczór modlił się za zdrowie tego redaktora.  Sytuacja na linii ksiądz Matusiak – ekipa remontowa jest bardzo napięta. Pojawiły się groźby przerwania pracy jeśli nie dojdzie do wypłaty w ciągu najbliższego tygodnia. Ludzie po kryjomu wyklinają księdza i złorzeczą, że na dziwkę w Piaskach to ma, a na wypłatę to mu zawsze jakoś tak zabraknie. TW ,,Jan” ustalił, iż większość materiałów budowlanych zakupionych przez figuranta nie ma pokrycia w stosownych dokumentach, przez co w/w może mieć w razie kontroli spore kłopoty. Zniszczenie szyb i witraży w oknach świątyni przez chuliganów podczas ostatniej nocy sprawiły, że ksiądz Matusiak dzisiaj cały ranek leżał krzyżem przed ołtarzem i płakał.  Zadaniowałem TW ,,Jan”, by podtrzymywał negatywne nastroje w Radzie Parafialnej, monitorował sprawę współpracy z księdzem Zielińskim z kurii oraz miał na uwadze wszystkie nowe ustalenia związane ze strajkiem w ,,FSO” Lublin. Nadto z uwagi na zbliżającą się Niedzielę Palmową i planowane uroczyste misterium z udziałem chóru, poleciłem odpowiednio wcześnie uszkodzić generator prądu w świątyni. W/w przyjął i pokwitował kwotę 3000 zł.

Stacja XII.

Źródło: TW ,,Longinus”                                       Lublin, 6 kwietnia 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Longinus”      

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Arka” z TW ,,Longinus” ustaliłem, iż zadanie jakie zostało przed nim postawione ostatnimi czasy wykonał z dwoma zaufanymi ludźmi, z którymi siedział za rozbój i pobicie. Wszyscy oni bardzo nie lubią ,,czarnych”. W/w podał, iż ksiądz Matusiak wymieniał dolary od brata z Ameryki na złotówki u cinkciarza o pseudonimie ,,Rudy” Zasugerowałem mu, że danie małej nauczki księdzu Matusiakowi bardzo by się im opłaciło. Po wszystkim można by go oblać wódką, a nawet część zawartości butelki wlać mu do gardła. Dobrze by było, by do pobicia doszło w okolicach Wielkiej Soboty, kiedy ksiądz odwiedza z darami najbiedniejsze rodziny na ulicy Lubartowskiej w Lublinie. Zazwyczaj czyni to do późnej nocy, zaś dary rozwozi sam. TW ,,Longinus” zobowiązał się dać ostrzeżenie figurantowi. Będzie pilnował, by jego koledzy nie przesadzili. W/w przyjął i pokwitował kwotę 2400 zł.

                                                        Stacja XIII.

Źródło: TW ,,Koran”                                  Lublin, 7 kwietnia 1982 r.

Przyjął: Kpt. P. Grzegorzewski           TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

                          Doniesienie informacyjne przyjęte od TW ,,Koran” 

         W dniu dzisiejszym podczas spotkania w LK ,,Koloseum” z TW ,,Koran” uzyskałem informację, iż w ekipie remontowej w świątyni figuranta było głosowanie. Minimalną przewagą głosów postanowiono dać księdzu Matusiakowi jeszcze jedną szansę i odroczyć płatność jeszcze o tydzień. W Wielkie Czwartek ksiądz postanowił zorganizować skromny poczęstunek dla ekipy remontowo – budowlanej połączony z wręczeniem paczek z żywnością dla rodzin na święta. W spotkaniu mają brać udział także osoby biorące udział następnego dnia w Misterium Męki Pańskiej. Poleciłem TW ,,Koran” w sposób dyskretny dodanie do przygotowywanej na ten dzień żywności środków o działaniu przeczyszczającym oraz podrzucenie do śmietników na terenie plebani pustych butek po ekskluzywnych trunkach, sugerujących iż figurant nadużywa alkoholu i pławi się w luksusie. TW ,,Koran” przyjął i pokwitował kwotę 1100 złotych.           

                                                        Stacja XIV 

,,Tygodnik Lubelski”

         ,,Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Lublinie informuje, iż w dniu 13 kwietnia 1982 roku, w godzinach wieczornych, przy ulicy Lubartowskiej 17/32, na parterze, przy podstawie schodów ujawnione zostały zwłoki Matusiaka Pawła, s. Antoniego. Mężczyzna posiadał przy sobie opróżnioną do połowy butelkę wódki. Przyczyną zgonu było pęknięcie podstawy czaszki, spowodowane najprawdopodobniej upadkiem na twarde podłoże w stanie nietrzeźwości. Wszystkie osoby, które posiadają miarodajną wiedzę na temat tego nieszczęśliwego wypadku, są proszone o kontakt z KWMO Lublin, pok. 304.”

 

                                                        KONIEC

 

 

 

 

 

 

 


autor: Andrzej Lebiedowicz
ostatnia modyfikacja: 2014-04-15
Ta praca należy do kategorii:
Średnia ocena pracy to:
Ilość głosów: 0

Zaloguj się aby mieć możliwość oceniania prac.Komentarze (0):


komentarze  autor